NOVOSTI I OBAVIJESTI

  Saznajte koji su budući projekti, planovi održavanja i sl.

  E-RAČUN

  Dostava računa elektronskim putem na e-mail adresu kupca.

  JKP ČISTOĆA

  Kranjevićeva 1, 88220 Široki Brijeg, BiH
  Telefon: 039 705 253

  Raspored odvoza komunalnog otpada

  O eventualnim promjenama biti ćete blagovremeno obaviješteni

  JKP ČISTOĆA d.o.o. Široki Brijeg - raspored odvoza komunalnog otpada

  Smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada

  Otpad mora biti zapakiran u vreće koje su zatvorene radi onemogućavanja ispadanja otpada i širenja neugodnih mirisa. Na taj način pokazujemo odgovorno ponašanje prema okolišu i drugim sugrađanima.

  Molimo korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana odvoza otpada.