Prijava za e-Račun

Elektronski račun je sadržajno identičan papirnom računu, a razlika je u tome što ga dobivate direktno na svoju e-mail adresu, što omogućava trajno arhiviranje i dostupnost. Korištenjem ove e-usluge dobit ćete bržu i sigurnu dostavu računa, te ćete pridonijeti očuvanju životne sredine.
Za sva eventualna pitanja ili pojašnjenja, molimo da nas kontaktirate na mail adresu
info@jkp-cistoca.com.

Ova usluga je moguća ukoliko imate potpisan Ugovor o korištenju usluge odvoza otpada
Ukoliko nemate potpisan Ugovor molimo Vas da dođete u prostorije JKP Čistoća i potpišete Ugovor da bi ste koristili uslugu e-Račun.

* Šifru korisnika računa možete pronaći na računu za komunalne usluge – slika.

Prijava na uslugu e-Račun

    Izjavljujem da ubuduće želim primati e-Račun JKP Čistoća , na priloženu email adresu *

    Pod punom pravnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su popunjeni podaci tačni *

    Obavezno popuniti polja označena sa (*)

    Podijeli s prijateljima