Raspored odvoza komunalnog otpada

Ponedjeljak

Odvoz više puta tjedno
Centar grada: Fra.Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška

Tjedni odvoz
Centar grada od mosta ulicom Stjepana Radića prema maloj školi,Puringaj, Zatim Ljudevita Gaja, Njivice ,Od Trga Gojka Šuška do hotela Park, Pecara – ulicom Fra Didaka Buntića do zgrade gradske uprave, zatim Matije Gupca (stari MUP), Zorićevina, obilazna cesta do Knešpolja, Dobrkovići , Oklaji, Kočerin, Privalj, Crnač

Utorak

Tjedni odvoz
Klanac – ul. Augusta Šenoe prema maloj školi, obilaznica do MUP-a, Kranjčevićeva, centar od Hotela Park prema Domu Zdravlja ulicom Jure Grubišića do stadiona, sve ulice prema groblju Bili Brig, Dužice, Rasno

Odvoz svakih 15 dana
Polog, Provo

Srijeda

Odvoz više puta tjedno
Centar grada: Fra. Didaka Buntića od sportske dvorane do Hotela Park i Trg Gojka Šuška

Tjedni odvoz
Trn, Visoka Glavica, Dubrava, Obilaznica, Knešpolje, Grabovina

Odvoz svakih 15 dana
Mamići, Gradac

Četvrtak

Tjedni odvoz
Od pošte prema gradskoj upravi, Kralja Tomislava, Fra Anđela Kraljevića, Fra Mirka Matijevića, Jurja Dalmatinca, Marka Marulića, Matije Gupca, Dinka Šimunovića, Petra Svačića, Brig – Kardinala Stepinca  i sve ulice na Brigu prema krtinama, Bana Jelačića, Jure Grubišića, Zorićevina, Vagan, Trnopoljska, Ilindanska, Nevidinjska, Bleiburška, Puringajska i sve ulice koje izlaze na nju te sve ulice od vrtića na Puringaju do ulice Fra Blage Karačića, Mokarska, Mokro, Uzarići, Turčinovići

Petak

Odvoz više puta tjedno
Centar grada: Fra.Didaka Buntića od sportske dvorane do hotela Park i Trg Gojka Šuška

Tjedni odvoz
Širokobriješka, Gospojinska, Kraljice Jelene, Ruđera Boškovića ( Lengića kosa ), Fra Didaka Buntića , Ivana Sopte, Frane Grbešića, Kvaternikovom ( od II osnovne škole na Pecari ) pa sve ulice u tom kvartu,Ivana Zajca, Mostarska, Orlovačka, Majke Tereze (Zavod Sv.Obitelji) na Puringaju, Herceg Stjepana, Vitkova, Ružopoljska, Buhovo

Odvoz svakih 15 dana
Ljubotići

O eventualnim promjenama biti ćete blagovremeno obaviješteni.
U slučaju potrebe korisnici se mogu javiti na broj telefona: 039/705-253, radnim danom u vremenu  od 7,00 do 15,00 ili na e-mail: info@jkp-cistoca.com.

Molimo korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana odvoza otpada.

Otpad mora biti zapakiran u vreće koje su zatvorene radi onemogućavanja ispadanja otpada i širenja neugodnih mirisa. Na taj način pokazujemo odgovorno ponašanje prema okolišu i drugim sugrađanima.

Pozivamo korisnike da smanje količinu miješanog komunalnog otpada. Sav biorazgradivi materijal poput granja, lišća, trave, neka odlažu u svoje vrtove ili na, za to prikladna mjesta, jer takav otpad ustvari može biti korisno gnojivo.

Zahvaljujemo svima onima koji poštuju Odluku o komunalnom redu, jer je ona i usvojena radi čistijeg okoliša na korist sviju žitelja Širokog Brijega.

JKP ČISTOĆA d.o.o. Široki Brijeg

Podijeli s prijateljima