Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu kanta za odlaganje komunalnog otpada

12. siječnja 2024.

Broj: 13/2024
Datum: 12. 01. 2024.

Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu kanta za odlaganje komunalnog otpada

  1. Javni poziv za dodjelu kanta za odlaganje komunalnog otpada tijekom 2024. godine zatvara se danom 12. 01. 2024. godine.
  2. Javni poziv zatvara se jer je iscrpljen raspoloživ broj kanta (500 komada) u 2024. godini.
  3. Zahtjevi podneseni nakon zatvaranja javnog poziva neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće razmatrati.

Direktor:

Zoran Slišković

Podijeli s prijateljima

Suglasnost Gradskog vijeća na cijene komunalnih usluga

11. siječnja 2024.
Novosti - jkp-cistoca.com

Podijeli s prijateljima

Cijene komunalnih usluga

11. siječnja 2024.
Novosti - jkp-cistoca.com

Podijeli s prijateljima

Cijene komunalnih usluga

11. siječnja 2024.

Poštovani korisnici,

Gradsko vijeće Široki Brijeg na 31. sjednici dalo je suglasnost na cijene komunalnih usluga JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg.

U prilogu možete pogledati nove cijene komunalnih usluga i suglasnost Gradskog vijeća.

Podijeli s prijateljima

Javni poziv za dodjelu kanta za odlaganje komunalnog otpada

11. siječnja 2024.

U cilju unapređenja organiziranog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, JKP”Čistoća” d.o.o. Široki Brijeg u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH i Gradom Širokim Brijegom, dodjeljuje 500 kanta od 240 litara za odlaganje komunalnog otpada.

Cilj Javnog poziva je osiguranje potrebne opreme za odlaganje komunalnog otpada na području Grada Širokog Brijega.

Pravo na dodjelu besplatnih kanta za odlaganje komunalnog otpada temeljem ovog Javnog poziva ima fizička osoba koja podnese zahtjev, a ispunjava slijedeće uvjete:

  • Nema osiguran spremnik za odlaganje komunalnog otpada
  • Ima prebivalište na području Grada Širokog Brijega
  • Obveznik je plaćanja odvoza komunalnog otpada za stambeni prostor na adresi prebivališta
  • Nema nepodmirenih dospjelih obveza prema JKP “Čistoća”
  • Ima potpisan Ugovor o pružanju komunalnih usluga sa JKP “Čistoća” d.o.o.
  • Da u zadnjih pet ( 5 ) godina korisniku nije dodjeljena kanta za komunalni otpad

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava JKP “Čistoća” uvidom u registar obveznika zbrinjavanja komunalnog otpada.

Jedna fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jedne kante po kućanstvu. Zahtjev se podnosi u upravi JKP Čistoća d.o.o. na adresi Kranjčevićeva 1 Široki Brijeg svakim radnim danom u vremenu od 9-13 sati ili na e-mail: info@jkp-cistoca.com. U roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva biti će donesena Odluka o dodjeli kanta a popis svih korisnika biti će objavljen na oglasnoj ploči JKP Čistoća d.o.o.

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom javnog poziva a završava podjelom svih raspoloživih kanta ( 500 komada ) o čemu se objavljuje obavijest o zatvaranju Javnog poziva na službenoj stranici poduzeća.
Kante se dodjeljuju korisnicima koji udovoljava općim uvjetima Javnog poziva prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva ( vrijeme podnošenja zahtjeva ) do isteka svih raspoloživih kanta.

O mjestu i vremenu preuzimanja kanta korisnici će biti blagovremeno obaviješteni.

Prije preuzimanja kante korisnik je dužan potpisati izjavu o preuzimanju kante.

Korisnici kojima se odobri dodjela kanta dužni su koristiti kantu u svrhu odlaganja komunalnog otpada, kantu osigurati od krađe na način da ju postave na neizloženo mjesto u krugu objekta za koji plaća odvoz komunalnog otpada i na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište , te istu primaknuti uz cestu u vrijeme termina odvoza određenog po rasporedu.

Broj: 07/24
Datum: 11.01.2024.

Direktor:
Zoran Slišković

Podijeli s prijateljima